Jaarboek DNPP 1984

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1984 DNPP

- Lidie Koeneman, Paul Lucardie en Ida Noomen, Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1984

- P. Lucardie, Van Bolsjewisme naar 'pluriformisme': de recente programmatische vernieuwing van de CPN

- Meine Luimstra, De Nederlandse Vredesraad 1949-1969: een vredesbeweging als transmissieriem

- R.A. Koole, Partijfinanciën en bedrijfsleven: de giften vanuit ondernemerskringen aan de Partij van de Vrijheid, 1946-1948

- R.A. Koole, Het liberalisme in de DIVPP—bestanden: overzicht van op het DNPP aanwezig archief- en documentatiemateriaal betreffende het Nederlandse liberalisme

- Aankondiging: geannoteerde bibliografie over de PvdA en het buitenlands beleid 1946-1984

- Aanwinstenlijst 1984: overzicht van de door het DNPP in 1984 verworven schenkingen en aangeschafte werken, opgesteld door Ida Noomen

- Auteurs

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 10:15:39