Nieuws

De ontkieming van de groene politiek: de rol van de PPR in het milieubeleid van de jaren 1960-‘70

Symposium op 25 februari 2020 | Nijmegen

De wortels van enkele belangrijke hedendaagse maatschappelijke thema’s liggen in de late jaren 1960. Toen verschenen milieu, economische machtsverhoudingen in de wereld, de menselijke maat en medezeggenschap voor het eerst in onderlinge samenhang als prioriteiten op de politieke agenda. De worsteling om...

Rapport 'Kiesstelsels in Kaart': Het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022

29 januari 2020

De regels voor restzetels maken veel uit voor kleine partijen in de Eerste Kamer. Simon Otjes van het DNPP heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekeken naar het effect van de regels voor restzetels voor de...

Rectificatie

 
In het persbericht van 27 januari is vermeld dat Henk Otten, medeoprichter van Forum voor Democratie, was opgestapt uit de partij. Forum heeft laten weten dat Otten is geroyeerd vanwege financiële malversatie.