Jaarboek DNPP 1980

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag DNPP 1980

- Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes

- I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag"

- L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Dutch party delegates: Background Characteristics, Attitudes towards the European Community and towards Dutch Politics, of Delegates from CDA, D'66, PvdA and VVD

- I. Lipschits en A.P.M. Lucardie: Campaign Analysis Report: The Netherlands; the first direct elections to the European Parliament

- A.P.M. Lucardie: "Meningsvorming binnen de PvdA. Een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid"

- L. Koeneman: Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980

- S.G. Steffensen: Waarom werd de SDAP niet ontbonden?

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijk bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 januari 1981

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 11:13:57