Jaarboek DNPP 1978

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag

- Onderzoekprogramma 1979 van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen

- R.A. Koole: "Computeriseringbibliografie betreffende Nederlandse politieke partijen"

- Inventaris van het archief van A.J. Meerburg en F.N.I. Schwarz (D'66) zoals gedeponeerd aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Opgemaakt door J.N.P. Neuvel

- Inhoudsopgave van het manuscript van L.N. Deckers

- Fragment uit het manuscript van L.N. Deckers: "De Stembus van 1901"

- I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de Partij van de Arbeid. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de afgevaardigden op het Raads- en Statencongres 1978"

- S. Singelsma; "Provinciale Statenverkiezingen 1978. Kandidatenlijsten"

- S. Singelsma: "Provinciale Statenverkiezingen 1978. Verkiezingsprogramma's"

- R.A. Koole: "De financiƫle en personele situatie van Nederlandse politieke partijen"

- Christy de Beer: "Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1978"

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1978

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 11:40:53