Vooruitstrevende Integratiepartij partijgeschiedenis

De Vooruitstrevende Integratiepartij (hier afgekort als VIntP teneinde verwarring te voorkomen met de VIP, de Vrije Indische Partij) werd op 28 oktober 2002 opgericht door een aantal leden van verschillende migrantengroepen, met als voornaamste doel: ‘de integratie van de migrante groeperingen in Nederland te bevorderen zonder verlies van eigen identiteit en ruggegraat’. Daartoe achtten de initiatiefnemers een vorm van vrijwillige segregatie nodig zoals die in New York zou voorkomen. Het heersende integratiebeleid kende volgens de VIntP de migranten in feite een ondergeschikte plaats toe. Migranten binnen de bestaande partijen zouden zich teveel aanpassen (‘bounties’: van buiten zwart, van binnen wit). De partij nam aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 deel; lijsttrekker was de advocaat en fiscaal jurist Ranesh Dhalganjansing.

Het verkiezingsprogramma van de Vooruitstrevende Integratiepartij richtte zich op de belangen van migranten in de breedste zin des woords, soms meer indirect dan direct. De partij streefde naar een soepeler vreemdelingenbeleid (met name van gezinshereniging, maar ook arbeidsmigratie: bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen uit India zouden de wachtlijsten in de gezondheidszorg kunnen doen verdwijnen), inburgeringscursussen ook voor inheemse Nederlanders, associatieverdragen met Suriname, Marokko en Turkije, verplichte stages en therapeutische banen voor psychisch afgekeurde WAO’ers in ontwikkelingslanden (en in natuurbeheer).

Aanvankelijk keurde de Kiesraad de naam en afkorting van de VIP af, vanwege de mogelijke verwarring met de al eerder geregistreerde Vrije Indische Partij. Dhalganjansing c.s. overwogen toen zich Partij voor Immigranten te noemen. Uiteindelijk bepaalde de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak) op 22 november dat de partij toch de naam VIP Vooruitstrevende Integratiepartij mocht gebruiken.

Na een bescheiden campagne (die niet veel meer dan 3000 euro kostte) in de zeven kieskringen waar voldoende migranten de partij zouden willen steunen (Amsterdam, Dordrecht, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht), kreeg de VIntP slechts 1623 stemmen (0,02%). Een formele partijorganisatie was er niet, maar in de voorbereiding op de verkiezingen waren ongeveer 150 mensen actief voor de VIntP (telefonisch interview met lijsttrekker Dhalganjansing, 30 september 2003).

Laatst gewijzigd: 1 27-06-2012 16:16:53