Sociaal-Liberale Partij

 De Sociaal-Liberale Partij streeft naar een cultureel ontwikkeld en sociaal voelend Nederland, dat zo goed mogelijk verankerd is in een Europese Unie die zowel een industriële als financiële gemeenschap is als de grondrechten van de burgers waarborgt, een rechtvaardig sociaal stelsel nastreeft en de culturele diversiteit van de lidstaten eerbiedigt.  

Contactgegevens

Witte Rozenstraat 57
2311 XT
Leiden
071 5133681

Personen

partijvoorzitter:
Wouter Kuyper


 

Laatst gewijzigd: 1 03-03-2016 16:07:04