SGP bibliografie

literatuur over de geschiedenis van de SGP

A.H.M. Dölle, 'De Staatkundig Gereformeerde Partij' in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1981 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1982), 158-187.

A.H.M. Dölle, 'De SGP onder vuur' in: G.Voerman (red.), Jaarboek 2005 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2006), 99-122.

W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten 1990).

J. Mulder (red.), Van goedertierenheid en trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993 (Den Haag 1993).

J.J.B. Stap, De S.G.P. voor 1940. Utrechtse historische cahiers, jg. 6, nr. 3 (Utrecht 1985).

H. Vollaard en G. Voerman (red.), Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 (Hilversum 2018).

J. Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspektief (Kampen 1994).

J. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 1992).
 

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2020 12:50:54