Partij voor de Middengroepen (PvdM)

De Partij voor de Middengroepen (PvdM) haalde in 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen ruim 15.000 stemmen (0, 17%) maar geen zetel. Oprichter was de ondernemer M.P.W.M. (Martin) Dessing, die in 1970 ook betrokken was bij de oprichting van de Nederlandse Middenstandspartij (NMP). De PvdM wilde volgens haar verkiezingsprogramma vooral de belangen van de middeninkomensgroepen behartigen door tegelijk bruto lonen en loon- en inkomstenbelastingen te verlagen en drastisch bij de overheid te bezuinigen. De PvdM wilde een personeelsstop bij de overheid instellen en overheidsbedrijven versneld privatiseren. De VVD was daar veel te laks mee, volgens Dessing, die echter ook zijn partij  tussen CDA en VVD in plaatste. De PvdM wees elke staatkundige verandering af en keerde zich tegen socialisme en ‘staatsdirigisme’. Adviseur van de partij was de wegens belastingzwendel veroordeelde Rienk Kamer. Na 1986 verdween de PvdM van het toneel, maar Dessing richtte in 1995 de NMP opnieuw op met vergelijkbare doelstellingen.

Personen

M.P.W.M. (Martin) Dessing

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 10-06-2021 15:51:33