Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP)

Op 27 januari 1957, ten tijde van de Koude Oorlog, werd de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) opgericht. De partij wees bewapening af en was voorstander van een socialistische en democratische samenleving. Van 1959 tot 1989 zat de partij in de Tweede Kamer; haar kiezers-aandeel schommelde tussen 1-3%. Met de CPN, PPR en EVP ging de PSP in 1990 op in GroenLinks; op 27 januari 1991 hief zij zich op. 

Laatst gewijzigd: 1 05-06-2018 14:54:02