Nederlandse Volks Unie (NVU)

De Nederlandse Volks-Unie (NVU) werd op 27 maart 1971 opgericht door leden van de Aktiegroep Vlaanderen en van het Nieuw Rechts Front, ‘op grondslag van de ideologie van het volksnationalisme’. Doel was aanvankelijk vooral een ‘Diets cultuurgebied’ dat Nederland en Vlaanderen zou verenigen onder een autoritair monarchaal regime. Al gauw nam de invloed van oud-leden van de verboden Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) en hun denkbeelden toe. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977, 1981 en 1982 haalde de NVU achtereenvolgens 0,4%, 0,12% en 0,02% van de stemmen; daarna nam ze alleen nog aan gemeenteraadsverkiezingen deel, echter ook zonder zetels te winnen. De partij was in 1978 verboden maar niet ontbonden. Lees verder 

Contactgegevens

Willem Beijerstraat 17
6823 EW
Arnhem
026-3217539

Personen

partijvoorzitter:
Constant Kusters
secretaris:
Peter van Egmond 

Organisatie

Geschiedenis

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 04-08-2020 10:41:23