Christelijk-Historische Unie (CHU)

De Christelijk-Historische Unie (CHU) werd op 9 juli 1908 opgericht en op 11 oktober 1980 opgeheven, toen de partij met de ARP en KVP opging in het CDA. De partij was één van de steunpilaren van het Nederlandse politieke bestel. In de periode 1918-1977 maakte zij vrijwel onafgebroken deel uit van de regering. In 1926-1929 en 1939-1940 leverde de Unie de minister-president, jhr. D.J. de Geer. De CHU, die vooral Nederlands-Hervormde kiezers trok, behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen doorgaans zo’n 8 à 10% van de stemmen. Lees verder

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 17-07-2019 13:46:25