BoerBurgerBeweging (BBB)

Op 1 november 2019 richtte Caroline van der Plas samen met Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer in Deventer de vereniging BoerBurgerBeweging (BBB) op. Aanleiding vormden de protesten van boeren tegen het strengere milieubeleid en in het bijzonder de beperking van de uitstoot van stikstof die het derde kabinet-Rutte had aangekondigd. De BBB zag zichzelf als ‘de stem van en voor het platteland’. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 behaalde de BBB één zetel. Begin 2022 telde de partij bijna 2400 leden. Lees verder

Contactgegevens

Geschiedenis

Cijfers

ledental partij: 2.376 (2022)

zetels:
Eerste Kamer: 0
Tweede Kamer: 1
Europees Parlement: 0

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Publicaties

Laatst gewijzigd: 1 16-01-2023 11:02:29