Niet in het parlement vertegenwoordigde nationale partijen

NXD