LHK partijgeschiedenis

In november 2020 richtte het onafhankelijk Tweede Kamerlid H. (Henk) C.M. Krol de Lijst Henk Krol (LHK) op om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De partij noemt zich ‘vooruitstrevend conservatief’ en ‘pragmatisch’. Met zijn lijst behaalde Krol nog geen tienduizend stemmen (0,09%).

Krol was van 2012 tot 3 mei 2020 (met een onderbreking in 2013/2014) politiek leider en voorzitter geweest van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS maar verliet de partij in mei 2020 na een conflict. Vervolgens vormde hij drie maanden een gezamenlijke fractie met F.M. van Kooten-Arissen die uit de Partij voor de Dieren was getreden en richtte met haar en de Groep Otten (GO) onder leiding van senator Henk Otten de Partij voor de Toekomst op, die echter nooit van de grond is gekomen. Het overleg strandde, in augustus ging Van Kooten haar eigen weg en in oktober begon Krol met de voorbereidingen van zijn eigen partij. Hij trad daarmee op 26 november naar buiten. Voorzitter werd Pieter Bogaardt, secretaris/penningmeester Rob Cohen, luitenant-kolonel b.d..

Krol voerde de kandidatenlijst aan. Op de tweede plaats kwam Dick van Zanten, wethouder te Gorinchem. Nummer vijf werd Manitou Jansen, die het Jongerennetwerk van de LHK zou leiden, Cohen werd nummer negen en op de tiende plaats stond Wilma de Mooy, die leiding gaf aan het Vrouwennetwerk van de partij. Bij de 22 kandidaten waren zes vrouwen. 

Het verkiezingsprogramma getiteld ‘Koester wat goed is, verander wat beter kan’ was geschreven door vijf personen: naast Krol en Bogaardt, Krols medewerker Rosa Molenaar, persvoorlichter Frank Engelsman en de hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens, die het wetenschappelijk bureau van de partij zou leiden. Het programma was inderdaad vooruitstrevend en conservatief, met accent op het laatste. Vooruitstrevend zou men de voorstellen voor een bindend referendum en directe verkiezing van burgemeesters kunnen noemen, evenals het streven naar nieuwe natuurgebieden en de bouw van nieuwe steden in plaats van uitbreiding van bestaande steden. Conservatief lijken de standpunten inzake klimaatbeleid, justitie, Europese eenwording, het migratiebeleid, defensie, justitie en politie. De LHK wilde de pensioenleeftijd flexibel en de AOW welvaartsvast maken, de BTW verlagen en het minimumloon niet verhogen. Een verbod op leeftijdsdiscriminatie zou in artikel 1 van de Grondwet opgenomen moeten worden. 

Laatst gewijzigd: 1 14-04-2021 17:54:19