DNP partijgeschiedenis

De partij werd formeel in 1993 opgericht, maar bestond informeel al sinds 1991. Zij streefde naar ’een samenleving waarin de mens als scheppend individu centraal staat’ en voerde de verkiezingscampagne onder de leuze ’mensen kiezen mensen’. In september 1993 verliet het PvdA-kamerlid Marjet Ockels haar fractie en sloot zich aan bij DNP, waar ze nummer 2 op de lijst werd. Lijsttrekker was Bert Blase. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 haalde DNP krap 7000 stemmen (0,08%).

De partij kwam voort uit een werkgroep die in 1991 was ontstaan uit een symposium over gezondheidszorg en die geleidelijk tot de conclusie kwam dat het politiek bestel aan vernieuwing toe was. Medio 1994 telde ze ca. 450 leden.

Volgens haar verkiezingsprogramma streefde ze naar een andere aanpak in de politiek, meer gericht op samenwerking en overeenstemming (consent-model) dan op meerderheidsvorming en partijdiscipline. Burgers zouden meer invloed moeten krijgen, onder meer op de vaststelling van de begroting. Via negatieve inkomstenbelasting wilde de DNP toewerken naar een 'burgerschapsinkomen' voor iedereen. Voorts wilde ze de keuzevrijheid in de gezondheidszorg verruimen en vergelding (in het strafrecht) vaker vervangen door conflictbemiddeling. 

DNP werd in de media als progressief-liberale partij gepresenteerd (NRC Handelsblad, 5 mei 1993; Trouw, 4 mei 1994). Zelf wilde zij zich echter niet voor een bepaalde ideologie uitspreken.

Op de kandidatenlijst stonden ook A. Wissink, in 1989 lijstaanvoerder van de Anti Werkloosheid Partij (AWP) en Cees Noltee, actief bij De Groenen en later raadslid voor Groen Brabant in Oosterhout.

Na 1994 verdween DNP van het toneel. Blase werd medewerker van het Tweede Kamerlid Bertus Leerkes (Unie 55+) en sloot zich later aan bij de PvdA, waarvoor hij in 1998 raadslid werd in Papendrecht. In 2009 werd hij burgemeester van Alblasserdam. In 2018 bedankte hij voor de PvdA en nam het initiatief voor Code Oranje, een politieke beweging die de democratie wil vernieuwen via diverse vormen van burgerparticipatie en die ook aan provinciale en landelijke verkiezingen wil gaan deelnemen.
 

Laatst gewijzigd: 1 22-03-2021 15:59:26