Anti Euro(pa) Partij (AEP of AeuP) partijgeschiedenis

De AEP werd opgericht door Jack (J.T.G.) Rijnders (toen fractievoorzitter Trots op Nederland in Nieuwegein)  en Wim Vreeswijk (ooit actief in de Centrumpartij en oprichter Nederlands Blok). Vreeswijk, aanvankelijk aangeduid als voorzitter, verlaat spoedig de partij (al dan niet vrijwillig), waarop Rijnders als voorzitter optreedt. Volgens haar verkiezingsprogramma wil de AEP wil dat Nederland de EU verlaat, en bovendien belastingen verlaagt, regelgeving vermindert (met name voor landbouw en veeteelt) en immigratie beperkt.

In haar zeer beknopte verkiezingsprogram van 2014 pleitte de Anti EU(RO) Partij voor goede samenwerking met ‘onze Noord-Europese buurlanden’ maar ‘zonder de dictatuur van de Europese Unie’ die de vrijheid en de welvaart in Nederland zou bedreigen.

Laatst gewijzigd: 1 29-07-2019 13:39:18