Jaarboek DNPP 1988

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1988 DNPP

- Lidie Koeneman, Ida Noomen en Gerrit Voerman, Kroniek 1988. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1988

- M. Brinkman, Drees als partijpoliticus

- J. Hippe, GPV, SGP en de vrijheid van de burgers. Enige verkenningen

- G. Voerman, Liberalen op een tweesprong. Liberale Unie, Vrijzinnig Democratische Bond en Bond van Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921)

- R. Reussing, Participatie binnen politieke partijen op lokaal niveau

- H. Daalder, Het Nederlandse partijstelsel in het licht van algemene modellen

- A.P.M. Lucardie, Individualisering, beambtendom en populisme. Politieke partijen in de greep van het postmodernisme

- R.A. Koole, De transformatie van de Nederlandse politieke partijen

- H. Fernandes Mendes, Politieke organisaties en rechterlijke ontbinding

- Aanwinstenlijst 1988

- Auteurs

 

Laatst gewijzigd: 1 04-07-2019 14:22:59