Jaarboek DNPP 1993

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1993 DNPP

- Paul Lucardie, Ida Noornen en Gerrit Voerman, Kroniek 1993. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1993

- S. Zouridis en P.W. Tops, 'Wij zijn een partij voor normaal denken...' Stadspartijen en hun betekenis voor de lokale democratie

- P. Scheepers, R. Eisinga en I. Lammers, Het electoraat van extreem-rechts in Nederland. Contemporaine geschiedschrijving vanuit een sociologisch perspectief

- P. Pennings en J.E. Keman, 'Links' en 'rechts' in de Nederlandse politiek

- H. Anker, Is de Nederlandse kiezer op drift geraakt?

- J. Hippe en G. Voerman, Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen RPF, SGP en GPV (1975-1994)

- A.P.M. Lucardie, Op zoek naar zusterpartijen. D66 en het democratisch radicalisme in West-Europa

- J. Vermoolen, Het comité voor de verkiezing van onafhankelijke Kamerleden. Jhr. Van Beresteyn en zijn strijd tegen de partij-bonzen in 1922

- W.H. van Schuur, A.P.M. Lucardie en G. Voerman, Paul of Ina? Enkele kanttekeningen bij de keuze van de politiek leider door de leden van GroenLinks

- Auteurs

 

 

Laatst gewijzigd: 1 01-07-2019 15:54:58