KVP tijdschriften

- Gemeente en gewest
volledige jaargangen: jrg. 37 (1974) - jrg. 39 (1976)

- Jongeren voorop: tijdschrift voor de K.V.P.-Jongerengroepen
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1964/65) - jrg. 4 (1965/66)

- Katholiek staatkundig maandschrift
volledige jaargangen: jrg. 1 (1947/48) - jrg. 6 (1952/53), jrg. 8 (1954/55) - jrg. 17 (1963/64)
onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1953/54)

- De Opmars
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1946), jrg. 15 (1955) - jrg. 16 (1956)

- KVP politiek overzicht: samengesteld door de K.V.P.-documentatiedienst
onvolledige jaargangen: 1966-1971
voortgezet als Politiek overzicht: documentaire uitgave van de politiek-wetenschappelijke instituten van
de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U.

- Politiek
volledige jaargangen: jrg. 18 (1964/65) - jrg. 25 (1971)
voortzetting van: Katholiek Staatkundig maandschrift
voortgezet als: Politiek Perspectief

- Politiek nieuws: maandblad van de KVP
volledige jaargangen: jrg. 6 (1978) - jrg. 8 (1980)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1973), jrg. 5 (1977)
voortzetting van KVP: ... maandblad van de Katholieke Volkspartij, samengegaan met De Nederlander,en Nederlandse gedachten, en CD Aktueel
voortgezet als CDActueel

- Politiek perspectief
volledige jaargangen: jrg. 3 (1974) - jrg. 5 (1976), jrg.7 (1978) - jrg. 9 (1980)
onvolledige jaargangen: 1971 - jrg. 2 (1973), jrg. 6 (1977)
samengegaan met AR staatkunde in christen-democratisch perspectief en Christelijk Historisch tijdschrift
voortgezet als Christen democratische verkenningen

- Politour : informatie en opinieblad van de KVP jongeren
onvolledige jaargangen: jrg. 1 nr. 1 (maart 1971)
voortzetting van Jongeren voorop : tijdschrift voor de K.V.P. Jongerengroepen
samengegaan met Stakkato en voortgezet als Tweek

- Tweek (uitgave van KVPJG en CHJO)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1972)
deels voortzetting van Stakkato
niet verder verschenen

 


 

Laatst gewijzigd: 1 11-11-2019 14:59:47