Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen daalt licht

12 februari 2019 | Groningen

In 2018 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen licht gedaald, van 317.081 op 1 januari 2018 tot 315.019 op 1 januari 2019 – een teruggang van ruim 2000 leden (0,7%), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 steeg het gezamen-lijke ledental nog behoorlijk (met bijna 10%), zoals vaker in jaren waarin er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden en er veel belangstelling van de media is voor politiek en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006, 2010 en 2012). Vervolgens zakt het ledental vaak in de jaren daaropvolgend weer wat weg. Zie verder volledig persbericht.

Laatst gewijzigd: 1 04-03-2019 10:03:02