Libertarische Partij / Libertaire Partij, partijgeschiedenis

De Libertarische Partij (LP) werd op 20 oktober 1993 opgericht. In 1994 haalde ze bij de Tweede Kamerverkiezingen bijna 3000 stemmen (0,03%), in 2012 ruim 4000 (0,04%), in 2017 krap 1500 (0,01%). In 2021 trok zij onder de nieuwe naam ‘Libertaire Partij’ ruim 5000 stemmen (0,05%). De partij streeft volgens haar beginselverklaring naar ‘een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen’, met zo groot mogelijke vrijheid voor elke burger en zo klein mogelijke overheid.

De oprichters van de LP, Barthold van Doorn, Hub Jongen en Stefan van Glabbeek, waren sympathisanten van het Libertarisch Centrum Nederland en geïnspireerd door de Amerikaanse Libertarian Party. Partijvoorzitter werd Toine Manders, die van 1994 tot 2014 ook politiek leider en lijsttrekker van de LP was. Hij was lid van de JOVD geweest maar vond de VVD te weinig libertair. Als jurist en belastingadviseur had Manders zijn beginselen ook buiten de politiek in praktijk trachten te brengen. In periode tussen 1994 en 2012 leek de partij weinig actief, maar in 2012 en 2013 roerde zich een dozijn lokale afdelingen in verschillende steden, waarvan enkele – zonder veel succes – deel namen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. In oktober 2016 koos de partij als opvolger van Manders de jonge Robert Valentine, werkzaam bij de gemeente Amsterdam. In haar verkiezingsprogramma van 2017 pleitte de LP onder meer voor privatisering van onderwijs, legalisering van drugs en wapenbezit, forse verlaging van ‘onvrijwillige belastingen’ en uittreden uit de NAVO en de Europese Unie, tegelijk met aansluiting bij de Europese Vrijhandelsassociatie.

In het verkiezingsprogramma van 2021 pleitte de partij voor een vlaktaks van 25% op vermogen en een negatieve inkomstenbelasting oftewel een voorwaardelijk basisinkomen (voor burgers met een te laag inkomen) en voor privatisering van de ruimte – dat wil zeggen beheer van straten en plantsoenen door de bewoners –, voor meer concurrentie op de woningmarkt en de zorg, en voor afschaffing van overheidssubsidies voor de publieke omroep en voor het onderwijs (de overheid zou ouders wel vouchers moeten verstrekken). Daarnaast wilde de LP de burger meer macht geven via bindende referenda en directe verkiezing van de minister-president en burgemeesters. De Europese Unie zou zich tot vrijhandel moeten beperken; Europese Commissie en Europees Parlement zouden kunnen verdwijnen.
In 2019 wijzigde de LP haar statuten en veranderde zij haar naam officieel in ‘Libertaire Partij’. Valentine bleef voorzitter. De LP verspreidt een digitaal blad, getiteld ‘Leef je uit’.  

Laatst gewijzigd: 1 03-05-2021 16:57:29