D66 nevenorganisaties

Mr. Hans van Mierlo Stichting
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
070-3566066
e-mail: vanmierlostichting@d66.nl
orgaan: 'Idee'

Bestuurdersvereniging D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
070-3566066
e-mail: bestuurdersvereniging@d66.nl

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief D66 (IDI)
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
070-3566066
e-mail: idi@d66.nl
orgaan: Democrats (digitale nieuwsbrief)

Jonge Democraten (JD)
Hoge Nieuwstraat 26
Postbus 660
2501 CR Den Haag
070-3566066
e-mail: info@jongedemocraten.nl
orgaan: 'DEMO'
De JD zijn aangesloten bij de International Federation of Liberal and Radical Youth en de European Liberal Youth 

                

Laatst gewijzigd: 1 15-02-2021 16:42:29