Politieke Partij Radikalen (PPR) persoonsarchieven

Persoonsarchieven

M.B.C. Beckers-de Bruijn (PPR), 1969-1981, 0,4 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende de Tweede Kamerfractie van de PPR, het partijbestuur, thema- en werkgroepen en verscheidene verkiezingscampagnes.

A.R. Coppes (PPR), 1968-1988, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, correspondentie en enige manuscripten.

H. Dekker (PPR), 1967-1971, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, persberichten, partijstukken en programma's uit de periode voorafgaande aan de oprichting van de PPR en de eerste jaren daarna.

J. Dirx (PPR), 1970-1991, 0,75 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het partijbestuur, congressen en stukken uit de beginjaren van GroenLinks

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0,4 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur,
de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

H.J.G. Waltmans, 1972-1983, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamerfractie van de PPR.

 

Laatst gewijzigd: 1 07-01-2019 13:48:24