Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief openbaar gemaakt (Deel I)

Kees Teszelszky

Met ingang van 1 januari 2016 zijn tal van archiefstukken in het Nationaal Archief in Den Haag zonder beperking voor iedereen in te zien. Tot de meest aansprekende stukken die zijn openbaar gemaakt, behoren die uit de tijd van Koningin Wilhelmina’s ballingschap in Londen en het zogeheten "Geheim Archief". Ook voor diegenen met interesse in de geschiedenis van politieke partijen is er veel te ontdekken. De volledige lijst van stukken beslaat 1709 pagina’s en bevat onder andere veel tot nu toe niet-raadpleegbare stukken van politieke partijen (onder meer KVP, CHU, SGP, CDA en VVD) en van politici (onder meer Dr. M.A.M. Klompé, Mr. J.M.A.H. Luns, Mr. D.U. Stikker, Dr. J.F.G.M. August de Meijer, Mr. Hans van den Broek en Dr. H.W. Tilanus).

Brief Koningin Wilhelmina aan de heren Drees en Schermerhorn, bron: gahetna.nl

Hieronder volgt een korte opsomming van de meest in het oog springende documenten en de relatie met de collectie en de publicaties van het DNPP.

Over partijarchieven in Nederland in het algemeen, lees: Gerrit Voerman, De archieven van Nederlandse politieke partijen. Archievenblad. Uitgave van de Koninklijke vereniging van Archivarissen, 95(3) (1991), 244.

Een overzicht van alle documenten die per 1 januari 2016 openbaar zijn geworden, kunt u hier vinden. De archiefstukken die per 1 januari 2015 openbaar werden, vind u hier.

Mw. Dr. M.A.M. (Marga) Klompé (KVP)

Marga Klompé was politica van de Katholieke Volkspartij (KVP) en werd in 1956 de eerste vrouwelijke minister van ons land. Tussen de openbaar gemaakte stukken betreffende de kabinetsformaties en de samenstelling van ministeries bevindt zich een "politiek dagboek" met eigenhandig getypte aantekeningen, voor zover M.A.M. Klompé bij de formaties betrokken was. Tevens bevat het archief documentatie en rapportage over eventueel in te nemen standpunten ten aanzien van details van het regeringsbeleid.

  

Marga Klompé en Willem Drees. Bron: gahetna.nl

Documentatie in de collectie van het DNPP over Marga Klompé vind u hier.

Een overzicht van bronnen over de KVP in de collectie van het DNPP vind u hier.

Dr. H.W. Tilanus  (CHU)

Het openbaar gemaakte materiaal betreft diens functie als partijfunctionaris van de Christelijk-Historische Unie (1917-1966) en adviserend lid van het landelijk bestuur (1958-1965). Het archief bevat onder meer afschriften van aan het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de Unieraad gerichte brieven en rapporten betreffende verschillende politieke en organisatorische kwesties, briefwisseling en nota's betreffende en notulen van besprekingen tussen de besturen van C.H.U. en A.R.P. inzake samenwerking (1962-1965).

Een overzicht van de geschiedenis van het CHU, de publicaties en de aanwezige affiches in de collectie van het DNPP vind u hier
 

Lees ook:

Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, 1908-1980, Amsterdam: 2008.

Gerrit Voerman, Voorwoord. In: Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, 1908-1980, Amsterdam, 2008.

Gerrit Voerman, Het CDA als strijdtoneel tussen Rome en Dordt. Na katholieke dominantie opmars gereformeerden. Trouw, 6 januari 1994.

Gerrit Voerman, 'Een Unie, niet een partij' : over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005. red. Gerrit Voerman. Groningen: DNPP, 2006. p. 206 - 218.

Maaike Kamps en Gerrit Voerman, Het Christen Democratische Affiche. Meppel: Boom, 2015. 128 p.

 

 

Laatst gewijzigd: 1 02-03-2021 16:20:05