SP wetenschappelijk tijdschrift

Spanning is het informatie- en opinieblad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. In 1999 verscheen het eerste nummer.

Het DNPP bezit zowel de gedrukte als de digitale versies van Spanning, van jaargang 1 (1999) tot heden. De recente nummers van Spanning zijn te raadplegen op de website van de SP.

Spanning raadplegen:

In het digitale archief van het DNPP:
- tijdschriften (per nummer)
- artikelen

Op de website van de SP

Laatst gewijzigd: 1 04-06-2018 11:42:13