Periode 3: De geest van Nieuw Links blijft in de partij

 

TIJDLIJN PERIODE 3

- 4,5 en 6 februari 1971: 13e Huishoudelijke Congres tevens Tweede Kamerverkiezingen

- mei 1971: Nieuw Links blijft in de ijskast

- 1971: De Steenwijkgroep komt voor het eerst bij elkaar

- 21 juli 1986: Wim Kok vervangt Joop den Uyl als partijleider

113Nieuw Links mocht dan niet meer actief zijn, maar daarmee was zijn rol in de PvdA niet uitgespeeld. In de jaren zeventig zagen oud-Nieuw-Linksers elkaar regelmatig en oefenden  zij nog steeds invloed uit binnen de partij. Een hoogtepunt voor hen was het partijcongres van februari 1971, waarop André van der Louw tot partijvoorzitter van de PvdA werd verkozen.

4, 5 en 6 februari 1971: 13e Huishoudelijke Congres tevens Tweede Kamerverkiezingen
Tijdens het partijcongres van februari 1971 werd André Van der Louw met brede steun verkozen tot partijvoorzitter van de PvdA.  Vanaf 1 mei volgde hij Anne Vondeling op, die deze functie van 7 maart 1969 tot 1 mei 1971 had bekleed. Vlak voordat Van der Louw werd verkozen, sprak hij de hoop uit dat Nieuw Links vanaf dit moment overbodig zou blijken.

Mei 1971: Nieuw Links blijft in de ijskast
Tijdens de vergadering waarop Nieuw Links in de mottenballen werd gelegd, sprak men af dat de beweging na de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter in februari 1971 nog eenmaal bij elkaar zou komen. Dat gebeurde in mei 1971. Op deze bijeenkomst hield men vast aan het eerder genomen besluit. Nieuw Links werd niet tot leven gewekt, aan de vernieuwingsbeweging was een einde gekomen.

1971: De Steenwijkgroep komt voor het eerst bij elkaar
De Steenwijkgroep was een informele club van mensen die zich verzamelden rondom André van der Louw, nadat hij partijvoorzitter van de PvdA was geworden. Zij dienden als klankbord voor hem. De bijeenkomsten waren niet goed georganiseerd en  hadden niet veel om het lijf wat betreft inhoudelijke discussies. Jan Pronk laat in zijn biografie Jan Pronk: Rebel met een missie optekenen dat ze vooral "voetbalden, praatten en zopen". Het gezelschap had wel veel invloed ten tijde van  het kabinet-Den Uyl, want veel leden van deze club zaten in het partijbestuur van de PvdA. Hierdoor waren zij betrokken bij de besluitvorming binnen de partij.

Bron: Hans Kombrink, Rotterdam

21 juli 1986: Wim Kok vervangt Joop den Uyl als partijleider
Op 21 juli 1986 trad Joop den Uyl af als partijleider van de PvdA. Zijn opvolger was Wim Kok, die na de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 afscheid zou nemen van het Nieuw-Linkse gedachtegoed. De PvdA had in electoraal opzicht fors gewonnen, maar verloor bij de formatie. Intern werd dit geweten aan te radicale inhoudelijke standpunten van de partij, haar te hoge verwachtingen van wat de overheid kon bewerkstelligen (de ‘maakbaarheid van de samenleving’) en aan de polarisatiestrategie. De  rapporten, die door drie partijcommissies werden opgesteld, betekenden een breuk met de Nieuw-Linkse erfenis. Deze rapporten waren Schuivende panelen: continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie uit 1987; Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel uit datzelfde jaar, en Bewogen beweging: sociaal-democratie als program en methode uit 1988.

Klik hier om door te gaan naar het literatuuroverzicht.

Laatst gewijzigd: 1 03-04-2019 11:53:59