Literatuuroverzicht Nieuw Links

Literatuur

Boivin, B; Hazelhoff, H; Middel, B; Molenaar, B. Een verjongingskuur voor de Partij van de Arbeid: opkomst, ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links. Deventer, 1978.

Brandsma, M. en Klein, P. Jan Pronk. Rebel met een missie. Utrecht, 1996.

De Liagre Böhl, H. en Ternede, M. Amsterdammer in de polder: Han Lammers (1931-2000). Amsterdam, 2015.

De Rooy, Piet. De rode droom: een eeuw sociaal-democratie in Nederland: een essay en een beeldverhaal. Nijmegen, 1995.

Hietland, C. “Van rebellengroep tot partijelite? André van der Louw en de kerngroep van Nieuw Links” in: C. Hietland en G. Voerman, red. 10 over rood 50 jaar later. Amsterdam, 2016.

Hietland, C. en Voerman, G. “Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, 1967-1971. Een beknopt historisch overzicht” in: C. Hietland en G. Voerman, red. 10 over rood 50 jaar later. Amsterdam, 2016.

Kockelmans, F. Van verzuiling tot versplintering: de Nederlandse politiek sinds de nacht van Schmelzer. Rotterdam, 2015.

Kok, W. Bewogen beweging: sociaal-democratie als program en methode. Amsterdam, 1988.

Kolthoff, K. Een partij om mee te werken. Amsterdam, 1967.

Lammers, H; Van der Louw, A; Pauka, T; red. De meeste mensen willen meer: het betere leven van Tien over Rood. Amsterdam, 1967.

Middel, B. “Macht, positie en strategie van Nieuw Links. De ‘ver-Nieuw-Linkste’ Partij van de Arbeid in de lokale praktijk.” in: C. Hietland en G. Voerman, red. 10 over rood 50 jaar later. Amsterdam, 2016.

Nagel, J. Boven het maaiveld. Soesterberg, 2001.

Nagel, J. Ha, die PvdA! Amsterdam, 1966.

Partij van de Arbeid, Commissie C. Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel: een rapport over de organisatie van de Partij van de Arbeid. Amsterdam, 1987.

Partij van de Arbeid, Commissie Programmatische Vernieuwingen. Schuivende panelen: continuìteit en vernieuwing in de sociaal-democratie. Amsterdam, 1987.

Tamboer, K De macht van de rooie ruggen. Een uitnodiging tot discussie over de 'Uitgangspunten voor een plan van structuurhervormingen'. Amsterdam, 1967.

Van den Doel, H; De Rooij, R; Van der Hek, A; Krooshof, R; Van der Louw, A; Pauka, T; Lammers, H; Van der Zwan, A. Tien over Rood: uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Amsterdam, 1966.

Van der Heiden, P. en Van Kessel, A. red. Rondom de nacht van Schmelzer: De kabinetten-Marijnen, -Cals en –Zijlstra 1963-1967. Amsterdam, 2010.

Van Praag, P. “Van gedelegeerd vertrouwen naar georganiseerd wantrouwen. De betekenis van Nieuw Links voor de Partij van de Arbeid” in: C. Hietland en G. Voerman, red. 10 over rood 50 jaar later. Amsterdam, 2016.

Van Praag, P. Strategie en illusie: elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977). Amsterdam, 1990.

Websites

www.dnpp.nl
www.parlement.com
www.verkiezingsuitslagen.nl/

Laatst gewijzigd: 1 28-03-2017 14:47:38