PvdA congres

Uitlichten: 
0
Nederlands

Op het partijcongres van de PvdA op 15 en 16 februari 2014 staan de a.s. Europese verkiezingen centraal. Ook wordt het rapport van de Commissie Melkert, waarin oplossingen worden aangedragen voor de economische crisis, besproken en zal het werk van de Commissie-Noten over de ledendemocratie worden geëvalueerd. Daarnaast komt het partijrapport over integriteit aan de orde. Tevens zullen een nieuwe vice-voorzitter, penningmeester en drie algemeen bestuursleden worden gekozen.

Evenementdatum: 
Laatst gewijzigd: 1 10-02-2014 12:12:09