Gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2011 met 2,1%

Persbericht

In 2011 daalde het totale ledental van de in de Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen van 319.740 op 1 januari 2011 tot 312.981 op 1 januari 2012 – een afname
van 2,1%. [...]

Lees persbericht
Naar: persberichtenarchief

Laatst gewijzigd: 1 10-07-2019 14:41:33