Politieke Partij Radikalen (PPR) persoonsarchieven

Persoonsarchieven

A.R. Coppes (PPR), 1968-1988, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, correspondentie en enige manuscripten. 

H. Dekker (PPR), 1967-1971, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, persberichten, partijstukken en programma's uit de periode voorafgaande aan de oprichting van de PPR en de eerste jaren daarna.

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0,4 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur,
de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

H.J.G. Waltmans, 1972-1983, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Verslagen van vergaderingen van de Tweede-Kamerfractie van de PPR.

Laatst gewijzigd: 1 17-02-2014 14:38:34