Nieuws

Aangepaste openingstijden

16 april 2018 | Groningen

Op de volgende nationale feestdagen is het DNPP gesloten.

  • Vrijdag 27 april 2018: Koningsdag
  • Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
  • Maandag 21 mei: Pinksteren

Met uitzondering van (deze) nationale dagen zijn wij geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot...

Update: Toegangspoortjes Universiteitsbibliotheek Binnenstad weer open

Vanwege technische problemen met de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad, is besloten de poortjes met onmiddellijke ingang weer open te zetten. Dit betekent dat bezoekers voorlopig geen toegangspas nodig hebben om de bibliotheek te betreden. Let wel: de toegangscontrole tijdens tentamenperiodes blijft van kracht.

Oorspronkelijk...

'Geef politieke partijen meer vrijheid zich te organiseren'. Gerrit Voerman over populisme en politieke partijen

2 mei 2018 | Interview Gerrit Voerman | in: Magazine Rijksuniversiteit Groningen

Politieke partijen, populisme, partijprogramma’s. Dat zijn zaken waar het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) zich mee bezighoudt. Directeur is Gerrit Voerman...

Tussen De Tocqueville en Spengler: het Forum voor Democratie op de tweesprong

30 april 2018 | Paul Lucardie | in: De Hofvijver, jg. 8, nr. 58

Het Forum voor Democratie (FVD) was wellicht de meest verrassende nieuwkomer bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. De...

Bundel ter gelegenheid van 100-jarig bestaan SGP gepresenteerd

19 april 2018 | Groningen

Op 18 april is in Gouda de bundel Mannen van Gods Woord. De SGP 1918-2018 gepresenteerd, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De beide redacteuren, Gerrit Voerman – directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke...

Persbericht: Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen stijgt aanzienlijk

7 februari 2018 | Groningen

In 2017 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen aanzienlijk gestegen, van 289.276 op 1 januari 2017 tot 317.325 op 1 januari 2018 – een toename van maar liefst 28.049 leden (9,7 %), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen...

De geschiedenis van 70 jaar VVD is vanaf nu ook digitaal vindbaar

 24 januari 2018 | Groningen

Lancering van de geschiedenis website van de VVD in verband met haar 70-jarig bestaan

Ter gelegenheid van oprichting van de VVD op 24 januari 1948 is een speciale website online gegaan over de zeventigjarige...