Recent nieuws

 • Kabinetsformatie 2017 (blog)

  Maandag 27 maart, dag 12 formatie:
  In een brief aan de Tweede Kamer bracht Edith Schippers verslag uit van haar bevindingen als verkenner voor een nieuw te vormen kabinet. Hierbij gaf zij het advies om een informateur van VVD-huize te benoemen, met als opdracht te onderzoeken of er een stabiel kabinet...

 • Nieuw met en zonder stip: een nabeschouwing

  27 maart 2017 | Paul Lucardie | In: De Hofvijver, jrg. 7, nr. 73

  De vijf afleveringen van deze serie mondden uit in een voorzichtige voorspelling welke nieuwe partijen relatief meer kans op een zetel maakten dan anderen. Volgens een bescheiden theorie zouden dat partijen zijn die zich een...

 • Verdwijnt het verkiezingsaffiche uit de straat?

  9 maart 2017 | Groningen

  In de afgelopen decennia is bij de verkiezingen het aantal affiches van politieke partijen in aantal flink gedaald en ook dit jaar zijn nog nauwelijks posters in het straatbeeld te zien. De affiches, die ooit op bijna elke hoek van de straat hingen, zijn dan ook geen vanzelfsprekendheid meer. Dit...

 • Politiek Café: Wat gebeurt er met jouw stem?

  Dinsdag 7 maart | Studio Dudok, Den Haag | Organisatie: Montesquieu Instituut e.a.

  Luisteren volksvertegenwoordigers na 15 maart nog wel naar wat de kiezers willen? Critici roepen op tot méér referenda, loting van volksvertegenwoordigers, de ‘Burger Democratie’ of stadscongressen...

 • Persbericht: Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen stijgt licht

  8 februari 2017 | Groningen

  In 2016 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen licht gestegen, van 286.869 op 1 januari 2016 tot 289.456 op 1 januari 2017 – een toename van ruim 2500 leden (0,9 %), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het DNPP van de Rijksuniversiteit Groningen. Het totale...