Europese verkiezingen van 10 juni 1999

Dat de opkomst bij de Europese verkiezingen in 1994 was gedaald tot ongeveer een derde van de kiezers, temperde niet echt het Europese elan bij de grote partijen. In 1997 stemden zij alle in met het Verdrag van Amsterdam, dat onder meer de weg vrijmaakte voor de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus. Het Verdrag scherpte ook de medebeslissingsprocedure aan en breidde haar werkzaamheid over veel meer terreinen uit. CDA, PvdA, VVD en D66 waren bovendien voorstander van een ‘Europese grondwet’, die de lappendeken aan Europese verdragen moest vervangen en de rechten van de Europese burger zou vastleggen (het Europees Parlement had hiervoor eerder al een ontwerp opgesteld). Zelfs GroenLinks ging daarin mee. Deze partij had nog wel tegen het Verdrag van Amsterdam gestemd, maar was daarna positiever over de Europese Unie gaan denken. Lees meer

Kies een onderwerp:

Laatst gewijzigd: 1 20-05-2019 10:43:09