Europese verkiezingen van 9 juni 1994

In de jaren negentig raakte de Europese integratie in een stroomversnelling. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ondergang van het communisme startte Brussel de onderhandelingen met de staten in Midden- en Oost-Europa over toetreding. Naast de uitbreiding werd de Europese samenwerking ook verder geïntensiveerd. De verstevigde positie van het Europees Parlement zou voor meer kiezers reden kunnen zijn om hun stem uit te brengen. Dit gebeurde uiteindelijk nauwelijks, wat door waarnemers mede werd toegeschreven aan het feit dat de Nederlandse kiezer voor de derde keer in drie maanden tijd naar de stembus werd genood. Na de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart en voor de Tweede Kamer in mei, was het in juni de beurt aan het Europees Parlement. Tegen die tijd was de fut er wel wat uit, niet alleen bij de kiezers, maar ook bij de partijen en hun kaderleden, die er al twee zware campagnes op hadden zitten. Lees meer

Kies een onderwerp:

Laatst gewijzigd: 1 20-05-2019 10:42:13