Eerste Kamerverkiezingen 2007

Eerste Kamerverkiezingen 2007

De Statenverkiezingen hadden extra aandacht gekregen omdat gespe­culeerd werd dat de regeringspartijen zoveel verlies zouden kun­nen lij­den dat ze hun meerderheid in de Eerste Kamer zouden kwijt­raken. Dat bleek echter niet het geval. CDA, ChristenUnie en PvdA haalden in de Eerste Kamer, die op 29 mei door de nieuwe Statenleden gekozen werd, een krappe meerderheid: 39 van de 75 zetels (zie tabel). Het samen­wer­kingsver­band van provinciale partijen, de Onafhankelijke Senaats­fractie (OSF) wist haar zetel te handhaven, maar de LPF ver­dween uit de Eerste Kamer. De PvdD kwam met één zetel in de senaat.

De Statenleden, die de senatoren kiezen, volgen over het algemeen de aanwijzingen van hun partij. Ze kunnen daar echter ook van afwijken en een voorkeurstem uitbrengen, bijvoorbeeld op een lager geplaatste kan­didaat uit de eigen regio. Dat gebeurde in 2007 zelfs vijf keer. In één geval leidde dit tot het ontstaan van een nieuwe partij, toen senator D. Yildirim uit de SP werd gezet en de beweging Solidara oprichtte (zie in deze Kroniek onder SP).

tabel uitslag Eerste Kamerverkiezingen 2007 (in zetels)

 

2003

2007

CDA

23

21

PvdA

19

14

VVD

15

14

SP

4

12

GroenLinks

5

4

ChristenUnie

2

4

D66

3

2

SGP

2

2

OSF

1

1

PvdD

-

1

LPF

1

0

Totaal

75

75

Bron: Kiesraad, Den Haag 2007 (www.verkiezingsuitslagen.nl)

Laatst gewijzigd: 1 01-07-2012 22:13:43