Eerste Kamerverkiezingen 1991

Eerste Kamerverkiezingen 1991

Op 27 mei kozen de leden van de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De uitslag weerspiegelde uiteraard de verhoudin­gen in de Staten, maar was toch niet helemaal voorspelbaar van­wege lijstverbindingen en de keuze van de regionale partij­en. Die partijen, verenigd in een Platform Onafhankelijke Groe­pe­ringen, konden echter geen overeen­stemming bereiken over een gezamenlijke kandidaat en verloren daarmee de kans op een senaatszetel. Grote win­naar werd weer D66, grote verliezer de PvdA (zie tabel). CDA, Groen Links en de SGP wonnen elk een zetel. Het CDA kreeg hierbij waarschijnlijk de - onge­vraagde - steun van de drie Statenleden van de Centrumde­mocra­ten, die door hun hoofd­bestuur waren opgeroepen hun stem op de christen-democraten uit te bren­gen.

tabel uitslag Eerste Kamerverkiezingen 1991 (in zetels)

 

1987

1991

CDA

  26

  27 

PvdA

  26

  16

VVD

  12

  12

D66

   5

  12

GL*

   3

   4

SGP

   1

   2

GPV

   1

   1

RPF

   1

   1

Totaal

  75

  75

* Groen Links bestond in 1987 nog niet; CPN, PSP en PPR hadden toen elk één zetel in de Eerste Kamer.

Bron: Verkiezingsstatistiek Provinciale Staten CBS, 1991

Op 11 juni werd de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. P.J.A.M. Steen­kamp (CDA) trad af als voorzitter en werd opgevolgd door H.D. Tjeenk Willink (PvdA). Aangezien de voorzittershamer in de Tweede Kamer in 1989 was overgegaan van PvdA naar CDA, lag het voor de hand dat nu in de Eerste Kamer het omgekeerde zou gebeuren.

Laatst gewijzigd: 1 17-07-2012 13:51:26