Eerste Kamerverkiezingen 1987

Eerste Kamerverkiezingen 1987

Op 9 juni kozen de 748 Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Ka­mer. De Statenleden stemden op de lijst van hun partij, zodat grote ver­rassingen uitgesloten waren. Door lijsten te verbinden konden echter restzetels op verschillende wijzen verdeeld worden. Gezien de geringe verschillen tussen de coalitiepartijen enerzijds (366 Statenzetels) en de overige partijen anderzijds (382 zetels) werd de uitslag toch met enige spanning tegemoet gezien; daarbij moet echter bedacht worden dat de stemmen van de verschillende provincies nog gewogen worden naar bevolkingsaantal.

De coalitiepartijen wisten hun meerderheid in de Eerste Kamer net te handhaven, daarmee een eind makend aan speculaties over de invloed die een door de oppositie beheerste senaat zou kunnen spelen in het parlementair bestel van Nederland. CDA en VVD hadden voor het eerst hun lijsten verbonden. Minder ongebruikelijk waren de lijstverbindingen tussen GPV, RPF en SGP en tussen CPN en PSP. PPR en D66 hadden hun lijsten ook gekoppeld, nadat besprekingen met FNP, PNL en Groenen waren mislukt. Die drie partijen stelden daarop zelf een ge­combineerde lijst op, die echter geen kamerzetel behaalde. (zie tabel)

tabel Eerste Kamerverkiezingen in zeteltallen

 

1986

1987

CDA

26

26

PvdA

17

26

VVD

16

12

D66

6

5

CPN

2

1

GPV

1

1

PPR

2

1

PSP

2

1

RPF

1

1

SGP

2

1

Totaal

75

75

Laatst gewijzigd: 1 17-07-2012 13:51:05