Eerste Kamerverkiezingen 1986

Eerste Kamerverkiezingen1986    

Tegelijk met de Tweede Kamer werd in 1986 de Eerste Kamer ontbonden. Deze Kamer werd een dag eerder gekozen dan de Tweede, namelijk op 20 mei. De resultaten weerspiegelden uiteraard de samenstelling van de Provinciale Staten, die immers het electoraat vormen voor de Eerste Kamer. Aangezien die samenstelling sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 1982 en de Eerste Kamerverkiezing van 1983 geen wijziging had ondergaan, viel te verwachten dat de partijverhoudingen in de Eerste Kamer niet zouden veranderen. Dat gebeurde echter wel, tengevolge van een vergissing van twee Drentse Statenleden. Zij kwamen te laat om hun stem uit te brengen, waardoor hun partijgenoot J.A. van Graafeiland (VVD) zijn Eerste Kamerzetel verloor. De PPR kon met steun van de Frysk Nasjonale Partij een tweede zetel verwerven, die ‑ na enige interne partij­strijd ‑ ingenomen werd door het oud‑Tweede Kamerlid Waltmans. Verder veranderden de verhoudingen niet, maar wel de personele invulling. Enkele bekende personen als Van Mierlo (D66), Abma (SGP) en Hoekstra (CPN) maakten plaats voor jongeren.    

Laatst gewijzigd: 1 01-07-2012 22:12:25