Propagandamateriaal door de jaren heen

Tijdens de verkiezingscampagne 2021 presenteerde het DNPP aan de hand van een aantal thema's een selectie van bijzonder en leuk propagandamateriaal. Wekelijks werd er een nieuw thema toegevoegd met de bijbehorende voorwerpen. En konden er tijdens deze campagne ook weer nieuwe artikelen worden opgenomen in de collectie. Mocht u nog materiaal hebben dat u niet in de repository vindt en dat u wel kwijt wilt, neem dan contact op met het DNPP: dnpp@rug.nl. Wij ontfermen ons er graag over.

Het DNPP verzamelt naast affiches ook voorwerpen van politieke partijen, wat in de praktijk vooral propagandamateriaal betreft. In de loop der jaren is een grote collectie opgebouwd, die nu gedeeltelijk is gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde collectie, zoals die nu te zien is in de repository, is nog wat onevenwichtig qua dekking van partijen. De reden is dat er in het kader van projecten over de geschiedenis van de VVD, de JOVD en het CDA veel voorwerpen van deze partijen gedigitaliseerd zijn, waardoor deze nog sterk oververtegenwoordigd zijn in de repository. In de komende jaren zullen ook veel voorwerpen van andere partijen gedigitaliseerd worden.


Ga naar: Propagandamateriaal door de jaren heen: de reeks
 

 

Laatst gewijzigd: 1 22-04-2021 14:41:06