Partijafsplitsingen

Hieronder bevinden zich doorverwijzingen naar de pagina’s voor partijafsplitsingen in de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk. Tot op heden hebben zich sinds 1946 in de Tweede Kamer 42 afsplitsingen voorgedaan die tot de vorming van 26 nieuwe partijen hebben geleid. In de Eerste Kamer is dit aantal beduidend minder: 8 afsplitsingen waarvan er één tot een nieuwe partij leidde (daarnaast sloot Jan Hendriks zich bij het CDA aan).

Over het algemeen komen partijafsplitsingen in de Tweede Kamer dus vaker voor, en is dit ook aan het toenemen, zoals te zien is op deze pagina. Ook in de Eerste Kamer komt het sinds 2015 vaker voor, alhoewel door het geringe aantal afsplitsingen het moeilijk is om vast te stellen of dit om een trend gaat.
 

Partijafsplitsingen (vanaf 1946):

- in de: Eerste Kamer [link]

- in de: Tweede Kamer [link]
 

Laatst gewijzigd: 1 11-05-2020 12:30:05