Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen per 1 januari 2019

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019

PartijAan DNPP opgegeven ledenAan BZK opgegeven subsidiabele ledenVerschil %
CDA43.13332.99310.140-23,5
CU25.17024.751419-1,7
DENK3.6783.329349-9,5
D6626.45123.2733.178-12,0
FVD30.67419.426 a)11.248-36,7
GL28.82925.9612.868-9,9
OSF-1.078--
PvdA42.41640.5921.824-4,3
PvdD17.04317.510 b)-4672,7
SGP30.08129.339742-2,5
SP36.28629.0037.283-20,1
VVD25.55725.557-0,0
50PLUS5.7014.4301.271-22,3
Totaal315.019277.24237.777-12,0

a) Het aantal subsidiabele leden van FVD per 1 januari 2019 is naar beneden bijgesteld nadat was gebleken dat de accountant van een aantal leden niet kon vaststellen of zij hun contributie hadden voldaan. 
b) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden. 

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019

 

 

Laatst gewijzigd: 1 18-02-2021 14:42:12