Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen per 1 januari 2018

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018

PartijAan DNPP opgegeven ledenAan BZK opgegeven subsidiabele ledenVerschil%
CDA46.6334.78611.844-25,4%
CU25.07124.665406-1,6%
DENK3.4883.40979-2,3%
D6628.8225.2393.581-12,4%
FvD22.88420.0052.879-12,6%
GL28.42924.9273.502-12,3%
OSF-1.121--
PvdA45.0442.9582.082-4,6%
PvdD16.15616.566 a)-4102,5%
SGP30.32529.672653-2,2%
SP36.46531.175.295-14,5%
VVD27.69227.692-0,0%
50PLUS6.0815.249832-13,7%
Totaal317.081287.45929.622-9,3%

a) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden. 

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018

 

 

Laatst gewijzigd: 1 18-02-2021 14:43:54