Gezamenlijk ledental van de partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben, 1950-2022

1 april 2022

Figuur 1. Gezamenlijk ledental van de partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben per 1 januari, 1950-2022

Laatst gewijzigd: 1 13-10-2022 15:53:22