Gezamenlijk ledental van de partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben, 1950-2022

24 februari 2022

Figuur 1. Gezamenlijk ledental van de partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben per 1 januari, 1950-2022

Laatst gewijzigd: 1 24-02-2022 10:58:52