Lancering van de geschiedenis-website van het CDA in verband met zijn veertigjarig bestaan

Ter gelegenheid van de oprichting van het CDA op 11 oktober 1980 is op 10 oktober 2020 een speciale website online gegaan over de veertigjarige geschiedenis van het CDA. De site is ontwikkeld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij een redactie die is samengesteld door beide instellingen en die los staat van het CDA.

De website geeft een beeld van de rijke geschiedenis van het CDA. Er zijn veel gedigitaliseerde documenten terug te vinden, zoals foto’s, verkiezings- en beginselprogramma’s, jaargangen van het wetenschappelijk tijdschrift CDV, maar ook campagnemateriaal en honderden CDA-affiches. Verder is ook een aantal boeken over de geschiedenis van het CDA integraal op de site te raadplegen. Ook informatief is het onderdeel ‘Het CDA in cijfers’, waarin de kwantitatieve invloed van het CDA in de afgelopen veertig jaar op de landelijke politiek zichtbaar is gemaakt.

De interconnectieve site is ingedeeld in zeven thema’s (geschiedenis, partijleiders, verkiezingen en regeren, programma’s, organisatie, partijcultuur en Europa), die steeds weer terugkomen in de vijf periodes waarin de geschiedenis van het CDA is onderverdeeld (op basis van het partijleiderschap). Daarnaast kent de site drie niveaus: de speciaal voor deze site geschreven teksten zelf, de mogelijkheid van verdieping (door raadpleging van gedigitaliseerde boeken en artikelen over het CDA en zijn partijleiders) en de daaraan deels ten grondslag liggende gedigitaliseerde bronnen (verkiezings- en beginselprogramma’s, statuten en reglementen, artikelen uit het wetenschappelijk tijdschrift, enzovoort).

De website is opgezet voor zowel geïnteresseerden in de geschiedenis van het CDA als voor scholieren, studenten, journalisten enzovoort. Na de lancering zal de site door het DNPP en het WI regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal.

De website is te bekijken via https://cda-digitaal.dnpp.nl/

Laatst gewijzigd: 1 30-06-2021 13:47:19