Jaarboek DNPP 1985

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1985 DNPP

- Lidie Koeneman en Gerrit Voerman, Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1985

- A.P.M. Lucardie, Dwergen, splinters en eendagsvliegen: een nieuwe poging tot inventarisatie van partijen aan de rand van het Nederlandse partijenstelsel

- W. van Hennekeler, De PvdA en de Progressieve Volkspartij

- R.A. Koole en G. Voerman, Het lidmaatschap van politieke partijen na 1945

- Monique Leijenaar en Kees Niemöller, Vrouwen in politieke partijen

- Wijbrandt H. van Schuur, Structuur in politieke opvattingen van Nederlandse partijactivisten: dominantie van de links-rechts dimensie 195

- Aanwinstenlijst 1985: overzicht van de door het DNPP in 1985 verworven schenkingen en aangeschafte werken, opgesteld door Ida Noomen

- Auteurs

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 10:15:54