Jaarboek DNPP 1983

Inhoud:

- Voorwoord

- Jaarverslag 1983 DNPP

- Paul Lucardie en Ida Noonen, Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1983

- Aanwinstenlijst 1983. Overzicht van de door het DNPP in 1983 verworven schenkingen en aangeschafte werken. Opgesteld door Ida Noomen

- Congresimpressies. Fotoreportage DNPP-congres 16 december 1983

 

Het belang van politieke partijen

Ingebonden congresbundel, ook apart uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Xeno, Groningen

- R.A. Koole, Voorwoord

- I. Lipschits, Functies van politieke partijen

- J.C.H. Blom, Partijen en verzuiling rond de eeuwwisseling

- H.W. von der Dunk, De partijen en de parlementaire democratie in het interbellum

- J. Bank, Van maatschappijvisie naar beleidsnota

- P.R. Baehr, Nederlandse politieke partijen en de buitenlandse politiek

- R.A. Koole en R.B. Soetendorp, De partij als stootblok tussen overheid en samenleving: politisering of democratisering van het Nederlandse buitenlandse beleid

- J.E. Keman, Het belang van politieke partijen en het politieke belang van partijen

- H. van den Brink, Politieke partijen en particratie

- C.A.J.M. Kortmann, De vrijheid van interne organisatie van de politieke partij

- D.J. Elzinga, Partijbinding en politieke moraliteit

- Auteurs

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 10:37:54