Jaarboek DNPP 1982

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1982 DNPP

- Lidie Koeneman en Paul Lucardie, Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982

- R.A. Koole, Het D'66—congres en de besluitvorming. Beschouwing bij en letterlijke teksten van de 33ste Algemene Ledenvergadering van D'66, 16 en 17 juli 1982 te Amersfoort

- J. Hippe, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij

- Michiel S. de Vries, Verdeeldheid binnen partijen. Een vergelijkend onderzoek naar de mate van homogeniteit binnen politieke partijen van vier Europese landen

- R.A. Koole, Partijprogramma's en buitenlands beleid. Een vooronderzoek naar de ontwikkeling van de visies van politieke partijen op het Nederlandse buitenlandse beleid op basis van de verkiezingsprogramma's van KVP/CDA, PvdA en VVD 161

- Jan Bank, Katholieke kiezers in en buiten het gareel. Boekbespreking

- G.G.J. Thissen, Politieke partijen en recht: discussie zonder einde? Naar aanleiding van twee recent verschenen publicaties

- R.A. Koole, Partijleden en campagnekosten. Een aanvulling

- Aanwinstenlijst 1982. Overzicht van de door het DNPP in 1982 verworven schenkingen en aangeschafte werken. Opgesteld door Ida Noomen

- DNPP-publicaties

- Auteurs

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 10:52:54