Jaarboek DNPP 1981

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- R.A. Koole, Politieke partijen: de leden en het geld. Een vergelijkend onderzoek naar de ledentallen en de inkomsten van Nederlandse politieke partijen

- J.A.O. Eskes, Partijverboden. De lessen van Weimar

- L. Koeneman en J. Keukens, Verboden politieke partijen in Nederland 1930-1981. Een literatuuroverzicht naar aanleiding van het verboden verklaren van de Nederlandse Volksunie

- A.P.M. Lucardie, Waar blijft Nieuw Rechts in Nederland? Een voorstudie over de continuïteit van het sociaal-economisch denken in de VVD

- A.H.M. Dölle, De Staatkundig Gereformeerde Partij

- R.A. Koole, 'ik heb m'n rode das maar thuisgelaten..' Beschouwing bij en letterlijke tekst van het buitengewoon congres van de PvdA over de kabinetsformatie, 19 september 1981 te Utrecht

- L. Koeneman, Het partijgebeuren. Greep uit de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1981

- Jaarverslag 1981 DNPP

- Mededelingen van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen

- Schenkingen en aangeschafte werken

- Te bestellen publicaties

- Auteurs

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 11:03:10