Jaarboek DNPP 1979

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag

- Delen uit het rapport van de Evaluatiecommissie

- Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes

- I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht"

- I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van D'66. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij Democraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle"

- R.A. Koele: "De KVP en het kompas Romme/Luns"

- A.P.M. Lucardie: "De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977"

- A. P.M. Lucardie: "Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979"

- L.P. Middel: "Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Kameraden'. Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN"

- J. B. Dik en S. Singelsma. Delen uit: "Nederlandse politieke partijen en Europese samenwerking en eenwording. De houding van de ARP, CHU, KVP, PvdA en VVD 1945-1980"

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1979

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 11:24:02