Jaarboek DNPP 1977

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag

- Rapport van de Werkgroep ad hoc Studie-en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

- Chronologie van (partij-)politieke gebeurtenissen in de periode april-mei 1966. Samengesteld door R.A. Koole

- Geannoteerde bibliografie over de Katholieke Volkspartij in de jaren 1966-1968, inclusief het ontstaan van de PPR. Samengesteld door C.C. de Beer

- (Niet) naar een christelijke volkspartij. De mislukking van het streven de ARP en de CHU na de Tweede Wereldoorlog te laten samengaan. Door D.F.J. Bosscher

- Politieke verantwoordelijkheid in de gemeentelijke democratie. Door D.J. Elzinga en B.L.W. Visser. Tekst van een artikel, verschenen in Intermediair, 13(1977), no. 43(28 okt.), p. 33-38

- Gerbrandy als 'voortrekker' van de Christelijke sociale beweging. Door D.J. Elzinga en A. Postma. Tekst van een artikel, verschenen in Intermediair, 13(1977), no. 44(4 nov.), p. 41-47

- 'Partijvorming in nationale systemen', door I. Lipschits. Tekst van een prae-advies voor de door de Interdisciplinaire Studiegroep Europese Integratie georganiseerde studieconferentie (Den Haag, januari 1978)

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 11:48:13