Jaarboek DNPP 1975

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag

- Uittreksel uit de op 26 februari bij Z.W.O. ingediende subsidie-aanvragen

- Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus met de bijbehorende aantallen titels

- Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaarten

- Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels

- Voorbeeld van de dagblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 3 februari 1966

- Voorbeeld van de weekblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 29 januari 1966

- Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. Drie voorbeelden van uitgetikte geluidsbanden

  1. Radiorede van K. Vorrink over partijvernieuwing in  Nederland, met name over de stichting van de Partij van de Arbeid. Datum uitzending: 30 januari 1946
  2. Verkiezingsrede van minister-president dr. L.J.M. Beel op het Vrijthof te Maastricht. Datum uitzending: 6 juli 1948
  3. Radio-uitzending over de kabinetscrisis naar aanleiding van de Nieuw-Guinea-kwestie, verzorgd door G. Hoek. Zender: NCRV. Datum uitzending: 214 januari 1951

- Interview van drs. J.Th.M. Bank met mr. G.E. van Walsum op 7 mei 19714 in Capelle a/d IJssel

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen

- Lijst van politieke partijen, die sedert 1945 hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

- "Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen" door prof. dr. I. Lipschits

- "De politieke partij als intermediaire structuur tussen burger en centrale overheid" door prof. dr. I. Lipschits

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 12:27:37